Ticaret Hukuku ve Ticari Davalar Avukatı

Av. Muhammed Fatih Yavaş

Ticaret mahkemelerinde görülen bazı davaları aşağıdaki gibi açıklayabiliriz.

  • Ticari alacak davaları,
  • Menfi tespit, çek iptali gibi davalar,
  • Tazminat davaları,
  • Sigorta hukuku davaları,
  • Ticari vekil, tacir yardımcıları ve temsilci davaları,
  • Rekabet yasağı davaları,
  • Kredi emri ile ilgili davaları,
  • Saklama sözleşmeleri ile ilgili davalar.
 

Ticaret hukuku, hukukun en önemli alt dallarından bir tanesidir. günümüzde pek çok kişi birlikte iş yaptığı ya da yapacağı kişiler ile ilgili güvensizlik gibi duygular ile karşılaşmaktadır. Yaşadığımız çağda aile bireylerimize dahi tam olarak güvenemediğimiz göz önüne alındığında ortak iş yapacağımız kişiye de güvenemememiz son derece normaldir. Bu noktada ticari anlam da ilişki içerisinde olan kişilerin birbirlerine karşı hak ve sorumlulukları ticaret hukuku ile güvence altına alınmıştır. Ticaret yapan ve çeşitli ürün ya da hizmetler sunan firmalar ticaret hukuku ile ilişkilerini yasal bir boyuta taşıyabilirler. Ticaret hukuku ile iki tarafından hakları güvence altına alınmıştır. Ticaret hukuku; şirketler hukuku, işletme hukuku ve kıymetli evraklar hukuku şeklinde alt dalları bulunmaktadır.

Bursa Avukat

Ticari Davalar Nelerdir

Ticaret hukukuna Borçlar Kanunu’nda da değinilmiş ancak detaylı bir şekilde incelenmemiştir. Bu doğrultuda Ticaret Kanunu’ndan detaylı bir şekilde toplanan ticaret hukuku ile ilgili kanunlar Sermaye Piyasası Kanunu, Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları Kanunu şeklindedir. Ticaret hukuku ile ilgili diğer kavramlar ise ticari işletme, tacir, ticaret sicili, ticaret unvanı, ticari defterleri, haksız rekabet, cari hesap, acentelik, ticari işler tellalığı, ticaret ortaklığı şeklindedir. Ayrıca şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku ve işletme hukukunun dışında taşıma hukuku, deniz ticareti hukuku, sigorta hukuku, rekabet hukuku, fikri mülkiyet hukuku ve sermaye piyasası hukuku da ticaret hukuku kapsamında ki hukuk dallarıdır. Ticaret hukuku alanına giren bu konularda hukuki hizmet almak için bu alanda tecrübeli bir ticaret avukatından hizmet almanızı öneririz.

İLETİŞİM


How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.