Miras Avukatı

Av. Muhammed Fatih Yavaş

Miras hukuku; insanların ölümünden sonra malları üzerinde yapılan tasarrufları içeren bir hukuk dalıdır. Miras, insanın yaşamını sürdürürken kazandığı mal varlıklarının ölümünden sonra yakınlarına kalmasını ifade etmektedir. Kişiler istedikleri kişilere miras bırakabilme özgürlüğüne sahiptir. Bu da vasiyetname adı verilen belgeler ile resmileştirilmektedir. Ancak kişinin bu yönde herhangi bir talebi olmaması durumunda ölen kişinin mal varlığı hayatta olan en yakın akrabalarına kalır. Miras hukuku alanına giren davalara miras avukatı diyebileceğimiz avukatlar bakmaktadır.

Mirasta mal paylaşımında her zümrenin yani derecenin ilk sırasında yer alan kişiye zümre başı denir. Zümre başının yaşaması durumunda altsoylarda bulunan kişiler yasal hak sahibi değildir. Birinci derecede bulunan zümre başı mirasçının çocuklarıdır. İkinci zümre başı ise anne ve babadır. Üçüncü zümrenin ise büyükanne ve büyükbaba olduğu bilinmektedir. 

Miras bırakan kişinin ölümü üzerinde ilk mirasçılar, birinci zümrede yer alan mirasçılardır. Miras bırakan kişinin çocukları, torunları ve bunlardan sonra doğan kişileri kapsamaktadır. Mirasçının çocuğu zümre başı olarak kabul edilmektedir. Çocuklar eşit miktarda miras payına sahiptir. Çocukların ölmüş olması durumunda ise her çocuğun payı eşit bir şekilde kendi çocuğuna geçer. Ancak ölen çocuğun eşi ya da evlatlık çocuğu mirasçı olarak sayılmamaktadır.

Ölen kişinin ikinci derece mirasçıları, miras bırakanın annesi ve babasıdır. Anne ve babanın mirasçı olması için birinci zümreden hiç kimsenin kalmamış olması gerekmektedir. Anne ve baba eşit miktarda miras hakkına sahiptir. Eğer miras bırakanın annesi ve babası ölmüş ise bunların altsoyları mirasçı olur. Yani kardeşler mirasçı konuma geçmektedir.

Miras bırakanın ölmesi üzerine birinci ve ikinci zümreden hiç kimse yoksa miras, üçüncü zümre mirasçılara kalır. Bunlarda ölen kişinin büyükannesi ve büyükbabasıdır. Miras bırakanın kendisinden önce ölen büyükanne ve büyükbabasının yerine altsoy mirasçı olarak kabul edilir. Yani ölen kişinin amcası, dayısı, halası ve teyzesi eşit oranda miras hakkına sahiptir. Hala, dayı, amca ve teyzenin ölmüş olması altsoyların mirasçılığını engellemektedir. Eğer üçüncü zümreden de sağ olan ve miras kalacak olan kimse yoksa miras otomatik olarak devlete aktarılır.

Bursa Avukat

Mirasta Mal Paylaşımı

Mirasta mal paylaşımı hukukun belirlediği kurallar çerçevesinde yapılmaktadır. Bu bağlamda miras pay oranları hesaplanıp payların devri yapılabilir. Bu alanda çıkan anlaşmazlıklar için miras paylaşımı davası açılabilir. Böyle bir durumda anlaşmazlıkların çözümü için bir miras avukatından hizmet almanızı öneririz.

Taraflar miras pay oranları konusunda anlaşmaya varabilirlerse taraflar arasında miras sözleşmesi yapılabilir. Miras sözleşmesi örneğini ve miras sözleşmesinin nasıl yapıldığını da yakında bu yazımıza ekleyeceğiz. Bunlara ek olarak mirastan feragat ve mirastan men etme de miras davalarında sıkça karşılaşılan konulardır. Miras davaları alanına giren tüm bu konularda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Miras davaları için ayrı bir kanun olmamakla birlikte Türk Ceza Kanunu ve Medeni Kanun en çok faydalanılan kanunlardandır.

İLETİŞİM


How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.