İcra Avukatı

Av. Muhammed Fatih Yavaş

Faaliyet gösterdiğimiz hukuk alanlarından bir tanesi olan İcra ve İflas hukuku, borcunu ödemeyen kişilerin borcunun karşılanması için açtıkları hukuk davalarını düzenleyen alandır. İcra ve iflas davaları alacaklının talebi üzerine açılmaktadır. Borcun karşılanabilmesi devlet zoru ile taşınan ya da tanışamayan mallar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu durum kanunlar çerçevesinde yasal hale getirilmiştir. Dolayısıyla kanunen borçların alacaklıdan nasıl tahsil edileceği net bir şekilde belirlenmiştir. Ancak borçludan borcun tahsil edilebilmesi için yasal bir süreç vardır ve bu sürecin takip edilmesi son derece önemlidir. İcra takibi hak kaybına uğramamak için bir icra avukatı tarafından yapılabilir.

Bursa Avukat

İcra Takibi - İcra Avukatı

İcra davaları İcra ve İflas Kanunu ve gerektiğinde diğer kanunlardan faydalanılarak işlenir. İcra davalarının en önemli aşaması icra takibidir. İcra takibi yapılmaması durumunda davanın düşmesi muhtemeldir. İcra takip işlemleri; taraf takip işlemleri ve icra takip işlemleri olarak iki şekilde incelenmektedir. Taraf takip işlemleri; takip prosedürü içerisinde tarafların yaptığı takibe şekil ve yön veren takip işlemleridir. İcra takip işlemleri ise icra organları tarafından borçluya yapılan icranın ilerlemesini sağlayan nitelikteki işlemler olarak ifade edilmektedir. Her iki takibin de doğru bir şekilde yapılması davanın seyri için son derece önemlidir. Bunun yanı sıra icra; ferdi ve toplu icra takibi olarak ikiye ayrılmaktadır.

İcra  hukukunda borçludan borcun tahsili için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Borçludan borç; icra şeklinde ya da iflas şeklinde tahsil edilebilmektedir. Yasal olarak borçlu kişinin taşınmazlarına ya da taşınırlarına el konulabilmektedir. İcra ve iflas hukukunda yasal takibin başlatılıp başlatılmayacağı, takip aşamasındaki borcun ödenmemesi durumunda malların nasıl haczedileceği, haczedilen malların paraya çevrilmesi ile ilgili yöntemler yer almaktadır. Borcun icra yolu ile tahsil edilmesi ve alınan malların nasıl paraya çevrileceği tamamen yasalara uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Alacaklının dosyayı yakından takip etmesi, dosyanın karara bağlanma hızını doğrudan etkilemektedir.

İLETİŞİM


How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.