Ceza Avukatı

Av. Muhammed Fatih Yavaş

Ceza avukatının dava sırasında en önemli işlevi savunma işlevidir. Savunma faaliyeti, bireye suç isnadı yapılması ile başlayan bir süreci ifade eder. Ceza avukatlarının en temel görevi de suç isnadı ile karşılaşan kişiyi ya da suça maruz kalan kişiyi savunmaktır. Savunma faaliyeti hem kişilerin haklarını gözetecek şekilde hem de maddi gerçeğin ortaya çıkmasını sağlayacak şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu da ceza mahkemelerinin en doğru yönlendirme ile en doğru kararı vermesini sağlamaktadır.

Ceza hukuku; el koyma, yakalama, arama, telefon ve ortam dinleme, tutuklama gibi tedbirleri alan ve düzenleyen hukuk dalıdır. Kamu hukuku alt bölümlerinden olan ceza hukuku hem var olan suçları hem de ceza kavramlarını net bir şekilde ele almaktadır. Ceza hukuku kendi içerisinde de iki şekilde incelenmektedir. Bunlar özel ceza hukuku ve genel ceza hukuku şeklindedir.

Genel ceza hukuku; tüm suç kavramlarını farklı şekillerde ele almaktadır. Suçları maddi ve manevi olarak değerlendirmektedir. Bunun yanı sıra genel ceza hukuku tüm suçları içeren ve geçerliliğini sürekli koruyan ilkeler olarak da açıklanabilmektedir.

Özel ceza hukuku ise belirlenen kanun doğrultusunda hangi çalışmaların ya da davranışların suç olduğunu ve bu davranışların sınırlarını, bu suçların ne tür cezalar ile karşılık bulacağını temel alan ceza hukuku alt dalıdır.

Bursa Avukat

Ceza Hukuku Avukatı

İLETİŞİM

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.